Polityka przetwarzania danych osobowych, których administratorem pozostaje Piotr Grela Tradercom Investments

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Piotr Grela prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Grela Tradercom Investments (PGTI), Franciszka Sokoła 21/4, 81-603 Gdynia NIP: 586-165-38-41, REGON: 220610952.
 2. Piotr Grela Tradercom Investments nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Informujemy, że posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  2. prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody:

 1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku danych przetwarzanych bezpośrednio przez Piotr Grela Tradercom Investments informujemy, że ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO).

Załącznik: Rejestr Przetwarzania PGTI