TRADERCOM INVESTMENTS

zajmuje się analizą cen walut i surowców na giełdach światowych

Działamy od 2010 roku, obsługujemy firmy w Polsce i za granicą.

Roczny obrót spółek korzystających z naszych usług to ponad 3.5 mld PLN

Informacje, które dostarczamy pomagają firmom:

 • efektywnie zarządzać zakupami oraz sprzedażą towarów i surowców
 • wdrażać strategie hedgingowe
 • podnieść skuteczność zawieranych transakcji walutowych
 • optymalizować kontrakty, umowy leasingowe i kredytowe
 • efektywnie zarządzać wydatkami

Każda firma działająca w obszarze rynków towarowych staje przed koniecznością podejmowania najważniejszych decyzji zakupowych lub sprzedażowych. A nawet jak nie działa w obszarze rynku towarowego to z pewnością nastawiona jest na ryzyko zmiany kursu walutowego na rynku Forex. 

Dlatego też stworzyliśmy program zarządzania ryzykiem zmian cen dla danego, specyficznego rynku towarowego i/lub walutowego, związany z wewnętrznymi potrzebami każdego przedsiębiorstwa. Jest to program kierowany wyłącznie do przedsiębiorstw i nosi nazwę MasterPlan. Program kierowany jest do tych z Państwa, którzy rozumieją różnicę pomiędzy nowoczesnym i aktywnym zarządzaniem a zaledwie kopiowaniem poczynań konkurencji. 

Nasza usługa skierowana jest do wszystkich firm działających w następujących obszarach:

 • usługi i produkcja
 • handel zagraniczny

ze szczególnym uwzględnieniem:

 • branży paliwowej i chemicznej
 • transportu lądowego i morskiego
 • wydobycia surowców naturalnych
 • przetwórstwa rolno-spożywczego
 • przemysłu budowlanego, wytwórczego i stoczniowego

Analizujemy dane z giełd całego świata

Specjalizujemy się w analizie technicznej cen na rynkach.

W pracy analitycznej wykorzystujemy wyłącznie aktualne notowania giełdowe a nie powszechnie publikowane w mediach informacje gospodarcze.

Nasze opracowania wyróżnia czytelność i skrótowość wniosków.

Formę raportów i częstotliwość publikacji dopasowujemy do potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

W zależności od potrzeb udzielamy konsultacji telefonicznych na temat bieżącej sytuacji na rynku.

Roczny obrót spółek, które obsługujemy to ponad 3.5 mld PLN.

W profesjonalny sposób opracowujemy prognozy rynkowe: miesięczne, tygodniowe, dzienne i godzinowe

Do szczegółowo analizowanych przez nas rynków surowców należą wszystkie notowane na giełdach tzw. hard i soft commodities. Ponadto praktycznie wszystkie ważne pary walutowe oraz indeksy akcji czy rynki kontraktów terminowych dla obligacji.

Wspólnie ze mną raporty opracowuje Michał Kręcisz

 • Absolwent Politechniki Gdańskiej
 • Absolwent studiów MBA UG / Copenhagen Business School
 • Doradca Inwestycyjny w zakresie projektów nieruchomościowych

/ SGH

 • Od 1993 roku związany z branżą inwestycyjną i developerską
 • Project Manager w Capita Beard Dove, ING Real Estate, GE Money Bank, ICenters Moskwa
 • PM w projektach inwestycyjnych: Holland Park, Warszawa Centralna, Złote Tarasy, Gdański Business Center i konsolidacji GE Money Bank, Centrów w Moskwie
 • Z rynkiem strategii inwestycyjnych i prognozowania na rynkach walut i surowców związany od 2010 r.
 • Analityk i aktywny inwestor na GPW i rynkach surowców

Zainteresowanych tym nowatorskim projektem zapraszam do indywidualnego kontaktu poprzez przesłanie informacji na adres email info@tradercom.pl z dopiskiem „MasterPlan”.